Widowisko popularnonaukowe „Fizyka jest SUPER”

Redaktor Wiktor Niedzicki (fot. Filip Niemaszyk)

Redaktor Wiktor Niedzicki

Widowisko popularnonaukowe Wiktora Niedzickiego pt. „Fizyka jest SUPER”

Tajemnice iluzjonistów. Sztuczki, które zadziwiają widzów. Zjawiska, których nie widziałeś. Doświadczenia przeczące naszym zmysłom. To fizyka.
„Fizyka jest SUPER” to nowe widowisko dla dzieci.
Ciekawe, a często zabawne eksperymenty wykona wraz z widzami popularyzator nauki, Wiktor Niedzicki. W czasie spotkania pod tytułem „Fizyka jest SUPER” zobaczymy niezwykłe zastosowania strumienia powietrza. Poznany niektóre, niesamowite właściwości przedmiotów z naszego domu. Spróbujemy zgadnąć, jak działają maszyny proste i dlaczego pływają dziecięce zabawki. Pobawimy się kolorowymi bańkami mydlanymi.
Fizyka jest najwspanialszą z nauk. Dzięki wynikom badań prowadzonych także w laboratoriach Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie możemy dziś korzystać z nowych źródeł światła, ze superszybkich urządzeń łączności i z nowoczesnych metod diagnostyki, ale także leczenia wielu chorób. Te wszystkie osiągnięcia i poważne badania mają swój początek w prostych i pięknych doświadczeniach. Te same doświadczenia są podstawą dobrej zabawy. Zapraszamy dzieci z „zerówki” i początkowych klas szkoły podstawowej na widowisko „Fizyka jest SUPER”.
Czekamy na Was w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki jest popularyzatorem nauki i dziennikarzem telewizyjnym znanym m.in. z programów "Laboratorium" (25 lat na antenie) i "Kuchnia".

Termin: 9-12 października 2018 roku

Godziny: 9:00-10:30 lub 11:30-13:00

Miejsce: Aula Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (ul. Radzikowskiego 152)

Szanowni Goście: Uczniowie „zerówki” i początkowych klas szkoły podstawowej

Plakat

Galeria zdjęć


Jednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

 1. administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni – teren IFJ PAN , z wyłączeniem monitoringu w budynku CCB – gdzie okres przechowywania może być dłuższy – do 90 dni
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 8. konsekwencją odmowy przekazania danych jest brak zgody na wejście lub wjazd na teren IFJ PAN