Wykład popularnonaukowy Kłopotów "od metra"...

Redaktor Wiktor Niedzicki (fot. Filip Niemaszyk)

Redaktor Wiktor Niedzicki

Popularnonaukowy wykład Wiktora Niedzickiego z udziałem naukowców z IFJ PAN pt. Kłopotów „od metra”…

Od sznurka do... telefonu komórkowego. Tysiące lat temu pomiary zmieniły losy ludzkości. Zbudowano obserwatoria i piramidy. Dokonano ważnych odkryć.
Dlaczego Kain zabił Abla? Czemu Archimedes wyskoczył nago z wanny? Co ukrył Ptolemeusz? Czy ludzie lubili geodetów? Jak powstał „metr”? Po co Kolumb oszukał królów? Dlaczego James Cook opłynął ziemię? Jak znaleziono zaginiony okręt podwodny?
O ciekawych, a często kryminalnych historiach związanych z pomiarami opowie popularyzator nauki, Wiktor Niedzicki. Razem z uczestnikami spotkania wykonamy ciekawe doświadczenia.
Fizyka to pomiary. Jeśli ich wyniki nie są zgodne z teorią, uczeni biorą się do pracy. Tak zrodziły się zasady zachowania, ale także teoria względności i teoria kwantów. Dzięki pomiarom wiemy jak zbudowane jest jądro atomu i analizujemy zderzenia czarnych dziur. Naukowcy w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN mierzą światło, które emitują super szybkie cząstki i wibracje neutronów. Budują urządzenia, dzięki którym więcej wiemy o świecie. Niektóre z nich zobaczymy podczas wykładu ilustrowanego filmami z różnych stron świata.
Zapraszamy na spotkanie z niezwykłymi opowieściami o pomiarach.

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki jest popularyzatorem nauki i dziennikarzem telewizyjnym znanym m.in. z programów "Laboratorium" (25 lat na antenie) i "Kuchnia".

Termin: 8 października 2018 roku

Godziny: 9:00-10:30 lub 11:30-13:00

Miejsce: Aula Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (ul. Radzikowskiego 152)

Szanowni Goście: Uczniowie gimnazjum i szkół średnich

Plakat


Jednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

 1. administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni – teren IFJ PAN , z wyłączeniem monitoringu w budynku CCB – gdzie okres przechowywania może być dłuższy – do 90 dni
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 8. konsekwencją odmowy przekazania danych jest brak zgody na wejście lub wjazd na teren IFJ PAN