Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny

22 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z cyklu „Technologie przyszłości". Poświęcona ona była przemysłowi kosmicznemu w Polsce. W konferencji wziął udział Prezydent RP, Andrzej Duda, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, przedstawiciele nauki i biznesu reprezentujący polski sektor kosmiczny oraz uczniowie i studenci. Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów prezentująca polską myśl techniczną i technologiczną związaną z przemysłem kosmicznym. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, reprezentowany przez dr. hab. Jacka Niemca, przedstawił osiągnięcia projektu Cherenkov Telescope Array (CTA): plakat ilustrujący prototyp małego teleskopu Czerenkowa SST-1M dla projektu CTA, elementy elektroniki systemu akwizycji danych DigiCam do kamery teleskopu SST-1M oraz jedno z prototypowych zwierciadeł dla średniego teleskopu CTA.

Oficjalna relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1160,technologie-przyszlosci-przemysl-kosmiczny-.html

Fotorelacja:
http://foto.kprp.pl/do_pobrania/20181022_konferencja_Technologie_Przyszlosci/

Więcej na temat projektu CTA można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Konsorcjum Projektu Cherenkov Telescope Array:
http://obserwatorium-cta.pl

Kontakt: dr hab. Jacek Niemiec, prof. IFJ PAN

dr hab. Jacek Niemiec w rozmowie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą