Ośmiu pracowników Instytutu zostało laureatami w Programie im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Z radością informujemy, że ośmiu pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej PAN otrzymało stypendia na pokrycie kosztów pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą, w ramach Programu im. Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Laureatami są: Paweł Błasiak, Marcin Chrząszcz, Katarzyna Górska, Mariola Klusek-Gawenda, Piotr Konieczny, Aleksander Kusina, Katarzyna Mazurek, Alicja Wierzcholska.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.

Lista laureatów Programu jest dostępna tutaj.

Stypendystom Programu im. Bekkera serdecznie gratulujemy!