Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Wyróżnienie dla Zespołu Naukowego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN: prof. dr. hab. Artura Zdunka, dr hab. inż. Justyny Cybulskiej, czł. AMU PAN, dr hab. Moniki Szymańskiej-Chargot, dr. inż. Piotra M. Pieczywka, dr Moniki Chylińskiej, prof. dr hab. Małgorzaty B. Lekkiej z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN za cykl prac pt. „Zmiany architektury makromolekularnej ścian komórkowych owoców i warzyw podczas dojrzewania"

Szczegóły