Eksperyment LHCb zaobserwował nową formę asymetrii materia-antymateria

Eksperyment LHCb na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN ogłosił na dorocznej konferencji Rencontres de Moriond pierwszą w historii obserwację asymetrii materia-antymateria, znanej jako łamanie symetrii CP, w cząstce zwanej mezonem D0.

W wyniku transformacji CP cząstki, jest ona zamieniana na lustrzane odbicie jej antycząstki Łamanie tej symetrii przyrody jest rzadkie i zostało jak dotąd zaobserwowane jedynie w przypadku cząstek zawierających albo kwark dziwny s (trzeci w kolejności masy) albo ciężki kwark piękny b (piąty w kolejności masy). Mezon D0 zawiera poza lekkim kwarkiem u kwark powabny c (czwarty w kolejności masy). Niewielkie łamanie symetrii CP w oddziaływaniach słabych jest przewidziane w ramach Modelu Standardowego i wynika ze struktury tzw. macierzy mieszania kwarków Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). Jednak prawdziwa przyczyna obserwowanych własności macierzy CKM nie jest znana.

Obserwacja zjawiska łamania symetrii CP w sektorze kwarku powabnego c jest przełomowe i wnosi dodatkowe światło w badanie tej podstawowej zagadki natury.

Więcej w oryginalnym komunikacie prasowym CERN:
https://home.cern/news/press-release/physics/lhcb-sees-new-flavour-matter-antimatter-asymmetry

oraz na stronach eksperymentu LHCb:
http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/Welcome.html#CPVcharm

Nauka w Polsce: Drobne różnice między materią i antymaterią znaleziono, dużych - ciągle nie