Ultraszybkie "topnienie" diamentu

Międzynarodowa kolaboracja badawcza przedstawiła dowód niekonwencjonalnego procesu "topnienia" (amorfizacji) diamentu przeprowadzony przy użyciu lasera rentgenowskiego na swobodnych elektronach (FEL). Podczas "zwykłego" topnienia atomy uzyskują energię od wzbudzonych elektronów w krysztale, która prowadzi do ich szybkich wibracji i w rezultacie do pęknięcia wiązań międzyatomowych. W badanym przypadku, silne wzbudzenie elektronowe wywołane impulsem lasera FEL doprowadziło do ultraszybkiej zmiany potencjału międzyatomowego w diamencie, co pociągnęło za sobą zerwanie wiązań chemicznych między atomami węgla w przeciągu kilku femtosekund (10^-15 s). Kolaboracja eksperymentalna wokół Ichiro Inoue z centrum RIKEN SPring-8 Center w Japonii, Eiji Nishibori z Uniwersytetu w Tsukuba w Japonii i Beaty Ziaja-Motyka ze wspólnej teoretycznej grupy badawczej DESY i IFJ PAN przedstawiła swoje obserwacje w czasopiśmie Physical Review Letters.

Publikacja:
"Atomic-scale visualization of ultrafast bond breaking in X-ray-excited diamond",
I. Inoue et al.,
Physical Review Letters (2021)