Laureaci Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej – 1. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo–badawczych Instytutu. Nagrody otrzymali:

  • dr inż. Michała Ciemała za sfinalizowanie opracowania metody określania femtosekundowych czasów życia w neutrono-nadmiarowych jądrach wzbudzanych w reakcjach transferu nukleonów, z wykorzystaniem spektrometrów AGATA, PARIS oraz VAMOS;
  • dr Anna Cwanek za cykl publikacji dotyczących badania rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych w środowisku półkuli północnej;
  • dr Dominika Kuźma za zorganizowanie, kierowanie i udział w akcjach upowszechniania nauki w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN;
  • dr Rafał Staszewski za analizę ekskluzywnej produkcji par leptonów w dwu-fotonowych oddziaływaniach proton-proton w eksperymencie ATLAS.

Laureatom serdecznie gratulujemy!