Nagroda naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego - nabór wniosków

Gorąco zachęcamy do składania wniosków o Nagrodę naukową im. Henryka Niewodniczańskiego.

Nagroda przeznaczona jest dla pracowników IFJ PAN oraz doktorantów i absolwentów wszelkich form kształcenia doktorskiego związanych z IFJ PAN. Kandydatami do Nagrody mogą być osoby, które do końca roku kalendarzowego, w którym składny jest wniosek, nie ukończą 35 roku życia. Kandydatów mogą zgłaszać kierownicy komórek organizacyjnych i członkowie Rady Naukowej IFJ PAN.

Wniosek wraz z uzasadnieniem i kserokopią prac przedstawionych do nagrody należy zgłaszać do Sekretariatu Rady Naukowej (pok. 5225) do dnia 20 lipca 2021 roku.

Regulamin nagrody znajduje się na stronie internetowej Instytutu oraz w Sekretariacie Rady Naukowej IFJ PAN.