Patronat IFJ PAN nad Szkołami prowadzonymi przez Powiat Brzeski

Z przyjemnością informujemy, że dnia 14 lipca br. IFJ PAN podjął współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi i placówkami oświaty prowadzonymi przez Powiat Brzeski. Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony Powiatu Brzeskiego był Starosta Brzeski Andrzej Potępa, członek Zarządu i przewodniczący komisji oświaty Jacek Frankowski oraz ze strony Instytutu: dyrektor IFJ PAN prof. dr hab. Tadeusz Lesiak. Jednocześnie Instytut objął patronat nad Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku.

Współpraca w głównej mierze ma na celu nawiązanie kontaktu uczniów ze środowiskiem naukowców. Założenie to będziemy uskuteczniać m.in. poprzez:

  • możliwość czynnego udziału uczniów w wybranych zajęciach prowadzonych na terenie Instytutu,
  • przeprowadzanie przez Pracowników Instytutu zajęć w Szkołach,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
  • wspieranie inicjatyw służących popularyzacji nauki.

Umowa o współpracy otwiera nowe perspektywy, dzięki którym uczniowie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Mamy nadzieję, że wspierane przez Instytut inicjatywy będą fundamentem kolejnego etapu edukacji.

Patronat IFJ PAN nad Szkołami prowadzonymi przez Powiat Brzeski

Patronat IFJ PAN nad Szkołami prowadzonymi przez Powiat Brzeski