Prof. dr hab. Antoni Szczurek laureatem Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Wojciecha Rubinowicza

Z wielką przyjemnością informujemy, że Kapituła Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Fizycznego przyznała prof. dr. hab. Antoniemu Szczurkowi w 2021 r. Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza za „badania procesów wywołanych fotonami w zderzeniach hadronów i jąder atomowych w obszarze wysokich energii”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy.