Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022 w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej

1 października 2021 r. odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej (KISD).

W roku akademickim 2021/2022 do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej przyjętych zostało 25 nowych doktorantów, spośród których 11 osób przygotowywać będzie rozprawy doktorskie pod kierunkiem promotorów z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Na mocy porozumienia z dnia 27.09.2021 r. do naszej Szkoły Doktorskiej dołączył krakowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN posiadający uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Mamy nadzieję na długą i owocną współpracę.