Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 3. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo–badawczych Instytutu. Nagrodę otrzymała:

  • dr inż. Anna Mrozik za nowatorską koncepcję wykorzystania optycznie stymulowanej luminescencji farmaceutyków w dozymetrii awaryjnej.