Wizyta Dyrekcji FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) w IFJ PAN

W dniu 26 października 2021 r. w naszym Instytucie gościła delegacja z Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) z Darmstadt (Niemcy) w osobach Dyrektora FAIR, Prof. Paulo Giubellino, Dyrektora ds. Technicznych FAIR, dr. Joerg’a Blaurock’a oraz koordynatora programu “Get Involved”, dr. Pradeepa Ghosh’a. FAIR jest jednym z największych projektów badawczych na świecie - dostarczał będzie wiązek jonów stabilnych i radioaktywnych, przyspieszanych do energii relatywistycznych, o niespotykanej dotąd intensywności i jakości.

Spotkanie miało na celu przegląd zaangażowania IFJ PAN w przygotowania do badań na polu fizyki jądrowej planowanych w FAIR oraz zakreślenie możliwości udziału IFJ PAN w budowie FAIR. Spotkanie prowadził Dyrektor Naczelny IFJ PAN, Prof. Tadeusz Lesiak. Posiedzenie rozpoczęła prezentacja Dyrektora Blaurock’a ukazująca obecny stan budowy infrastruktury FAIR. W następnej kolejności wystąpili Prof. Bogdan Fornal, który podał ogólne informacje o Instytucie, Prof. Adam Maj, który pokazał obecny stan zaangażowania grup badawczych z IFJ PAN w przygotowania do eksperymentów z fizyki jądrowej na FAIR w ramach współpracy NUSTAR i PANDA, oraz Prof. Paweł Olko, który z kolei przedstawił plany wykorzystania cyklotronu AIC-144 do testów modułów elektroniki używanej w FAIR za pomocą wiązki protonowej o dużej intensywności. W dalszej części Kierownik Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej, mgr inż. Jacek Świerblewski, zaprezentował „portofolio” DAI, na które składa się ekspertyza w montażu i instalacji oraz kontrola jakości systemów akceleratorowych i detektorowych w największych europejskich infrastrukturach badawczych, a także doświadczenie w prowadzeniu prac inżynieryjno-badawczych i prototypowych w zakresie urządzeń mechanicznych i elektroniczno-elektrycznych. Kolejnym punktem była dyskusja, podczas której Dyrekcja FAIR wyraziła duże zainteresowanie współpracą z IFJ PAN. Pobyt Delegacji w Instytucie zakończyła wizyta w cyklotronie AIC-144 oraz w CCB. Załączona jest fotografia wykonana na zakończenie spotkania.

Wizyta Dyrekcji FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) w IFJ PAN