Wyniki pierwszej edycji konkursu w ramach programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk PASIFIC - dwa projekty z IFJ PAN na liście zwycięzców

Z wielką przyjemnością informujemy, że na liście laureatów pierwszej edycji konkursu PASIFIC (programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk) znalazło się dwóch naukowców, których projekty będą realizowane w naszym Instytucie. Są to:
dr Souvik Priyam Adhya, którego opiekunem naukowym jest dr. hab. Krzysztof Kutak prof. IFJ PAN, w ramach projektu “Space time structure of the Quark Gluon Plasma”
oraz
dr Richard Efrain Ruiz, który, wspólnie z opiekunem naukowym dr. hab. Aleksandrem Kusiną prof. IFJ PAN, będzie realizował grant pt. „Polarization of Precision Scattering in Colliders with Large Energies”.

Lista laureatów

Laureatom i ich opiekunom naukowym z Instytutu serdecznie gratulujemy.

P.S. W I edycji konkursu PASIFIC złożonych zostało 348 wniosków od naukowców z 60 krajów; 35 projektów zaakceptowano do realizacji.