II Nagroda za najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH dla dr. Kévina Almeida Cheminant

Miło jest nam poinformować, że w konkursie organizowanym przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum, II Nagrodę uzyskał dr Kévin Almeida Cheminant z naszego Instytutu za pracę: "Search for ultra-high energy photons through preshower effect with gamma-ray telescopes".
Promotorem pracy jest dr hab. Dariusz Góra, prof. IFJ PAN.

Link do wydarzenia

Laureatowi i Jego Promotorowi serdecznie gratulujemy.