Rocznica śmierci Prof. Niewodniczańskiego

W dniu 20 grudnia br. upłynęły 53 lata od śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego, Założyciela i Patrona naszego Instytutu. Rocznica upamiętniona została wspomnieniem podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IFJ PAN, po którym Dyrektor Naczelny IFJ PAN, Prof. Tadeusz Lesiak, oraz Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN, Prof. Antoni Szczurek, złożyli kwiaty przed popiersiem Profesora w holu Instytutu.

Rocznica śmierci Prof. Niewodniczańskiego