CNRS/IN2P3 – COPIN – Coroczne spotkanie Komisji Mieszanej

20 stycznia 2022 odbyło się coroczne spotkanie CNRS/IN2P3-COPIN. W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony CNRS/IN2P3: Reynald Pain, Dyrektor; Berrie Giebels, Zastępca Dyrektora; Marcella Grasso, Dyrektor Naukowy, Fizyka Jądrowa i Zastosowania; Laurent Vacavant, Dyrektor Naukowy - Fizyka Cząstek i Hadronów; Vincent Poireau - Dyrektor Naukowy – Astrofizyka Cząstek i Kosmologia; Arnaud Lucotte, Dyrektor Naukowy - Akceleratory, Detektory i Technologia; Sabine Crepe-Renaudin, Dyrektor Naukowy - Informatyka i Dane; Thomas Palychata - Kierownik Biura Współprac Międzynarodowych IN2P3.

Ze strony Konsorcjum COPIN: Tadeusz Lesiak, Dyrektor Naczelny IFJ PAN; Bogdan Fornal, Dyrektor Naukowy IFJ PAN; Adam Maj, Przewodniczący Konsorcjum COPIN; Andrzej Góźdź - UMCS, Lublin; Krzysztof Rusek, Dyrektor ŚLCJ UW, Warszawa; Małgorzata Niewiara, sekretarka COPIN, IFJ PAN; Olga Sulek, sekretarka, IFJ PAN.

Podczas spotkania zaprezentowano główne obszary działań naukowych instytucji COPIN i IN2P3. Omówiono również kolejne wspólne działania, m.in. Porozumienie o Partnerstwie Naukowym pomiędzy Konsorcjum COPIN i Laboratorium GANIL oraz wspólne warsztaty.
Główną częścią spotkania było rozdzielenie środków na wymianę naukową, na podstawie wniosków koordynatorów poszczególnych zadań. Łącznie po stronie francuskiej zatwierdzono 358 osobodni, a po stronie polskiej 319 osobodni.