IFJ PAN kontynuuje swoje zaangażowanie w budowę Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC)

W styczniu 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowało wniosek i zakwalifikowało IFJ PAN do udziału w programie „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” oraz przyznało środki w wysokości ponad 33 mln zł na kontynuację przez Instytut realizacji polskiego wkładu rzeczowego do projektu budowy Europejskiego Źródła Spalacyjnego w Lund, w Szwecji.

Projekt „ESS-ERIC” jest realizowany przez Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej IFJ PAN od 2017 r. W grudniu 2021 r. z sukcesem zakończono dwa zadania projektowe. W obecnym programie, zainicjowanym 1 lutego 2022, będą kontynuowane prace związane z testowaniem kriomodułów przyspieszających oraz rozpoczęła się realizacja nowego zadania, polegającego na przeprowadzeniu testów niskiej i wysokiej mocy komponentów systemu dystrybucji mocy akceleratora ESS.