Nagroda Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 lutego 2022 r., czyli w Dniu Nauki Polskiej, ogłoszono listę naukowców, którym przyznano nagrody Ministra Edukacji i Nauki za rok 2021. W gronie laureatów znalazł się pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana, który został nagrodzony za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Laureatowi serdecznie gratulujemy.