Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 5. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymała:

  • dr inż. Anna Drzewicz za wyjaśnienie sytuacji fazowej oraz zbadanie i opis kinetyki zimnej krystalizacji ze stanu szklistego rodziny szkłotwórczych ciekłych kryształów podczas zmiany temperatury i ciśnienia.