IFJ PAN otrzymał ponownie kategorię A+

Z wielką przyjemnością informuję, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasz Instytut, IFJ PAN uzyskał po raz kolejny najwyższą kategorię, tj. A+, we właśnie zakończonej ewaluacji polskich jednostek naukowych.

Chciałbym z tej okazji złożyć wszystkim pracownikom i doktorantom Instytutu wyrazy najwyższego uznania dla Waszej pracy oraz najszczersze gratulacje. Mamy zasłużone powody do dumy, a jednocześnie zachętę do dalszej, jeszcze bardziej wydajnej pracy naukowej.

Wyrażam jednocześnie wielkie uznanie dla wszystkich osób, które były bezpośrednio zaangażowane w proces przygotowywania dokumentów do ewaluacji, a zwłaszcza dla zespołu Działu Obsługi Badań Naukowych, kierowanego przez p. mgr Iwonę Świerblewską. Chciałbym także ogromnie docenić wkład w ten sukces członków poprzedniej Dyrekcji, na czele z ówczesnym Dyrektorem Naczelnym Profesorem Markiem Jeżabkiem - ewaluacja obejmowała bowiem lata 2017-2021.

Prof. Tadeusz Lesiak, Dyrektor IFJ PAN


Decyzja o przyznaniu kategorii A+