Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznał dr Justynie Miszczyk i dr Agnieszce Panek z Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych w NO5 wyróżnienie w dziedzinie radiobiologii za cykl trzech prac naukowych nt. odmiennego charakteru odpowiedzi komórek na terapeutyczną wiązkę protonową w odniesieniu do promieniowania X.

Dyplomy Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych