IFJ PAN uczestniczy w prestiżowym projekcie Horizon Europe (CARDEA)

Zarządzanie badaniami naukowymi jako zawód jest prawie niewidoczne w polityce HR, rozwoju kariery i możliwościach stażu w całej Europie. Konsorcjum projektu Cardea opracuje wsparcie, aby zniwelować tę nierówność. Oczekiwane wyniki projektu to mapowanie istniejących przepisów dotyczących menagerów nauki (RM) w całej UE, opracowanie modelu dojrzałości zdolności do oceny poziomu rozwoju i zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej profesjonalizacji zarządzania zasobami jako europejskiego dążenia społecznego do równości, różnorodności, włączenia i rozszerzenia udziału we wszystkich działaniach zawodowych RM.

Więcej o projekcie