Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 7. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymała:

  • dr Natalia Cieplicka-Oryńczak za uzyskanie i opublikowanie pionierskiego w skali światowej wyniku dotyczącego obserwacji w jądrze 13C rozpadu, poprzez emisję protonu lub neutronu, wysokowzbudzojnego stanu rezonansowego o maksymalnym stopniu uszeregowania spinu cząstki i dziury (tzw. rezonansu „stretched”).
    Eksperyment przeprowadzony został w CCB, a praca została opublikowana w czasopiśmie Physics Letters B, 834, 137398 (2022). Pani Cieplicka-Oryńczak pełniła wiodącą rolę w przygotowaniu i wykonaniu tego eksperymentu, w tym w pozyskaniu funduszy na zakup unikalnej aparatury niezbędnej dla pomiaru.