Aktualności

2023

21.12.2023
Otwarte posiedzenie Rady Naukowej IFJ PAN

21.12.2023
Rocznica śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego

12.12.2023
II workshop IFJ PAN i Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie

06.12.2023
„2023 Design Review Meeting” dla projektu “Development of GEM detector as a compact neutron spectrometer for fusion plasmas (NS_GEM)”.

23.11.2023
Polecane publikacje: "LHCb: W korelacjach widać niuanse procesu narodzin cząstek"

22.11.2023
Instytut Fizyki Jądrowej wraz z Krakowską Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską laureatem Nagrody PRODOK 2023

08.11.2023
Polecane publikacje: "Tani i wydajny katalizator etanolu z nanocząstek stapianych laserem"

06.11.2023
W CERN wystartowały pomiary zderzeń ciężkich jonów

18.10.2023
Polecane publikacje: "Lasery rentgenowskie: Dlaczego jaśniej oznacza ciemniej?"

06.10.2023
Drugie doroczne spotkanie europejskiego projektu EURO-LAB

06.10.2023
Polecane publikacje: "Naukowcy odkryli promieniowanie gamma o rekordowej energii pochodzące z pulsara"

04.10.2023
Polecane publikacje: "Ważny krok ku nowatorskiej metodzie wczesnego diagnozowania raka"

21.09.2023
Konferencja prasowa MNN

29.09.2023
Małopolska Noc Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej

14.09.2023
Polecane publikacje: "Silnie intrygujące szczegóły zderzeń przy ekstremalnych energiach"

03.08.2023
Nagroda "The European Biophysics Journal Prize 2023" dla naukowców z IFJ PAN

20.07.2023
Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 10. edycja

17.07.2023
Warsztaty "Namiot Młodego Naukowca"

11.07.2023
Podpisanie porozumienia pomiędzy IFJ PAN a COLąd-DKL

10.07.2023
Polecane publikacje: "Kwantowy bilard protonowy"

06.07.2023
Sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej „Ochrona radiologiczna w Polsce wobec wyzwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - badania, rozwój, kadry”

06.07.2023
IFJ PAN otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

29.06.2023
Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza

16.06.2023
Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora Panu dr. hab. Dariuszowi Górze

16.06.2023
Podziękowania od Prof. Henryka Skarżyńskiego

14.06.2023
Polecane publikacje: "Intrygująca korelacja między trzęsieniami ziemi a promieniowaniem kosmicznym"

14.06.2023
Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN Oddziału Krakowskiego

07.06.2023
Prof. dr hab. Antoni Szczurek odznaczony złotym medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".
Wyróżnienie dla IFJ PAN w kategorii instytutów A+ za działalność na rzecz popularyzacji osiągnięć, które wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa.

06.06.2023
Sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej

02.06.2023
Współpraca IFJ PAN z Generatorem Nauki GEN w Jaśle

30.05.2023
Pokazy popularnonaukowe "Ekscytująca Fizyka"

19.05.2023
Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 9. edycja

18.05.2023
Polecane publikacje: "Jeśli higgs gości w „ukrytej dolinie”, nową fizykę zobaczymy już w akceleratorach następnej generacji"

18.05.2023
Ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego IFJ PAN Profesorowi Kazuya Saito

17.05.2023
Instytut Fizyki Jądrowej PAN najlepszym instytutem w kraju według rankingu CWUR 2023

28.04.2023
Dzień Otwarty IFJ PAN dla studentów 2023

24.04.2023
List gratulacyjny Prezesa PAN

19.04.2023
Polecane publikacje: "Wzorce interpunkcji w literaturze głównych języków świata są intrygująco matematyczne"

11.04.2023
Wizyta delegacji Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie – IJCLab

15.03.2023
Konkurs Plastycznoprojektowy „Nauka dla Ochrony Rzek, Mórz i Oceanów”

15.03.2023
Wizyta Honorowego Konsula Królestwa Niderlandów

13.03.2023
Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

08.03.2023
Polecane publikacje: "Niestrudzeni zabójcy drobnoustrojów w nowych kompozytach z IFJ PAN"

08.03.2023
ELI DAY w Krakowie 8 marca 2023 r.

27.02.2023
Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora Panu dr. hab. Marcinowi Kucharczykowi

17.02.2023
Transmisja na żywo: Dzień Nauki Polskiej Z IFJ PAN - rozstrzygnięcie konkursu "Oczarowani Fizyką"

16.02.2023
Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego

27.01.2023
Podsumowanie spotkania "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.

27.01.2023
Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 8. edycja

20.01.2023
Ceremonia nadania tytułu Profesora Honorowego IFJ PAN Profesorowi Muhsinowi N. Harakeh (RUG)

17.01.2023
Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora Panu dr hab. Krzysztofowi Kozakowi

13.01.2023
Spotkanie "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13 stycznia 2023 r.

04.01.2023
Dr hab. Ipsita Mandal laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów