Spotkanie "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13 stycznia 2023 r.

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu 13 stycznia br. odbędzie się spotkanie pt. „Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość”.