ELI DAY w Krakowie 8 marca 2023 r.

W dniu 8 marca b.r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące infrastruktury badawczej ELI (Extreme Light Infrastructure) organizowane przez konsorcjum "ELI ERIC" wspólnie z konsorcjum "ELI Polska", przede wszystkim IFJ PAN oraz WAT.

Wydarzenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z infrastrukturą ELI i możliwościami, jakie ona oferuje badaczom. Uczestnikom zostanie zaprezentowane konsorcjum ELI ERIC, poszczególne ośrodki ELI: Ośrodek ELI Beamlines w Czechach, ośrodek ELI ALPS na Węgrzech, oraz ośrodek ELI Nuclear Physics w Rumunii. Następnie organizatorzy przewidzieli krótkie prezentacje kilku przykładów wspólnych projektów realizowanych przez polskie zespoły badawcze na rzecz infrastruktury ELI lub z jej użyciem oraz dyskusję z przedstawicielami ELI ERIC.