Współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

W dniu 9 marca 2023 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy IFJ PAN oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Umowę podpisali Pani Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Dyrektor IFJ PAN, prof. dr hab. Tadeusz Lesiak. Porozumienie dotyczy przede wszystkim prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych, a także wdrożeniowych pomiędzy Katedrą Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej UJD oraz Zakładem Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN w zakresie nowoczesnych systemów dozymetrycznych do zastosowań w dozymetrii indywidualnej promieniowania jonizującego.