Wizyta Honorowego Konsula Królestwa Niderlandów

W dniu 10 marca odwiedził nasz Instytut Honorowy Konsul Królestwa Niderlandów w Krakowie, Pan Patrick den Bult. Wizyta Konsula zainspirowana była nadaniem tytułu Honorowego Profesora IFJ PAN Profesorowi Muhsinowi Harakeh, który był długoletnim dyrektorem naczelnym Instytutu Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) należącego do University of Groningen w Groningen, w Holandii (ceremonia nadania tytułu Profesorowi Harakeh odbyła się 26 stycznia br.). Konsul zwiedził Centrum Cyklotronowe Bronowice, gdzie prowadzona jest terapia nowotworów za pomocą nowoczesnej techniki naświetlania skanującą wiązką protonów. W Centrum przeprowadzane są też eksperymenty z fizyki jądrowej, a jednym z kluczowych systemów detekcyjnych używanych w CCB jest system detektorów BINA, który został sprowadzony do IFJ PAN w ramach współpracy naukowej KVI Groningen - IFJ PAN – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Pan Konsul odwiedził również Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej LADIS, które prowadzi monitoring dozymetryczny dla blisko 12 tys. instytucji w Polsce i Europie. Zaprezentowane zostały Panu Konsulowi także bieżące współprace naukowe fizyków z naszego Instytutu z partnerami z instytucji holenderskich, które rozwijają się znakomicie. Zadeklarowano wzajemne wsparcie inicjatyw mających na celu poszerzanie kontaktów naukowych pomiędzy IFJ PAN oraz jednostkami naukowymi z Holandii.