Wizyta delegacji Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie – IJCLab

W dniach 4-5 kwietnia br. przebywała w naszym Instytucie 14-to osobowa delegacja z Laboratory of the Physics of the two Infinities Irène Joliot-Curie (IJCLab), znajdującego się w Orsay pod Paryżem. W składzie delegacji znaleźli się Dyrektor Naczelny IJCLab, Prof. Achille Stocchi, jego zastępca Prof. Fadi Ibrahim, kierownicy i pracownicy oddziałów naukowych IJCLab: oddziału fizyki jądrowej, oddziału cząstek elementarnych, oddziału astrofizyki i kosmologii, oddziału fizyki akceleratorów, oddziału fizyki teoretycznej, oddziału fizyki medycznej oraz osoby z Działu Transferu, Innowacji i Stosunków Międzynarodowych IJCLab, z koordynatorką tego Działu, Dr. Ketel Turzo. Obecny był również jeden z dyrektorów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Paris-Saclay, Prof. David Verney. W pierwszym dniu wizyty odbyło się spotkanie delegacji IJCLab z przedstawicielami IFJ PAN i miało ono charakter workshopu, którego program załączony jest poniżej. Z ramienia IFJ PAN w spotkaniu udział wzięli: Dyrekcja IFJ PAN, Kierownicy oddziałów naukowych, CCB i DAI, Dyrekcja Szkoły Doktorskiej KISD oraz pracownicy naukowi, którzy już współpracują z kolegami z IJCLab oraz ci, którzy zidentyfikowali obszary badań, gdzie taką współpracę można będzie rozwinąć.

Workshop rozpoczął się od ogólnych prezentacji IFJ PAN i IJCLab, wygłoszonych przez Dyrektorów Naczelnych, Profesora Stocchi i Profesora Lesiaka, po których nastąpiły równoległe spotkania w sześciu tematycznych grupach roboczych. Popołudniowa część wydarzenia poświęcona była prezentacjom wyników obrad grup roboczych, gdzie przedstawione zostały plany współpracy w każdej z omawianych tematyk badawczych. Workshop zakończyła obszerna dyskusja dotycząca strategii wspólnego występowania o fundusze na badania naukowe oraz kolejnych praktycznych kroków, które należy podjąć w celu podpisania ramowej umowy o współpracy IFJ PAN - IJCLab. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, Goście zwiedzili Centrum Cyklotronowe Bronowice. W dniu następnym, 5 kwietnia przed południem, odbyła się druga część zwiedzania Instytutu. Goście zobaczyli izochroniczny cyklotron AIC-144, laboratorium kriogeniczne oraz Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego. Na koniec wizyty wykonane zostało wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Program

Wizyta delegacji Laboratoire de Physique des 2 infinis Irène Joliot-Curie – IJCLab