Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 9. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymali:

  • dr Antoni Marcinek za pierwszy pomiar produkcji mezonu z ukrytą dziwnością φ(1020) w eksperymencie NA61/SHINE na akceleratorze SPS w CERN, którego wyniki zainspirowały nowy program badań produkcji mezonu φ(1020) prowadzony obecnie przez grupę IFJ PAN,
  • dr Maciej Trzebiński za zorganizowanie pracy międzynarodowego zespołu umożliwiającego pełne uruchomienie systemu ATLAS Roman Pots po przerwie w działalności LHC (LS2).