Współpraca IFJ PAN z Generatorem Nauki GEN w Jaśle

Z przyjemnością informujemy, że dnia 31 maja br. IFJ PAN podjął współpracę z Generatorem Nauki GEN w Jaśle. Zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Miastem Jasłem reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk reprezentowanym przez Dyrektora prof. dra hab. Tadeusza Lesiaka.

Współpraca w głównej mierze ma na celu nawiązanie kontaktu uczniów ze środowiskiem naukowców. Założenie to będziemy uskuteczniać m.in. poprzez:

  • wspieranie inicjatyw służących popularyzacji nauki, prowadzenie przez pracowników Instytutu zajęć dydaktycznych dla placówek oświatowych podległych Miastu Jasłu oraz umożliwienie uczniom udziału w różnego rodzaju zajęciach tj.: wykładach, forach dyskusyjnych, seminariach i warsztatach,
  • współpracę w zakresie realizacji edukacyjnych projektów krajowych i międzynarodowych, umożliwienia uczniom wzięcia udziału w konkursach, warsztatach oraz innych działaniach, a nauczycielom możliwość udziału w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut,
  • prowadzenie warsztatów oraz prelekcji naukowych, które umożliwią odkrywanie nauki z zakresu nauk ścisłych w szkołach oraz Generatorze Nauki GEN.

Umowa o współpracy otwiera nowe perspektywy, dzięki którym uczniowie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Mamy nadzieję, że wspierane przez Instytut inicjatywy będą fundamentem kolejnego etapu edukacji.

Dyrektor IFJ PAN, prof.dr hab. Tadeusz Lesiak i Burmistrz Miasta Jasło Ryszard Pabian

Fot. 1. Dyrektor IFJ PAN, prof.dr hab. Tadeusz Lesiak i Burmistrz Miasta Jasło Ryszard Pabian


Dyrektor IFJ PAN, prof.dr hab. Tadeusz Lesiak i Burmistrz Miasta Jasło Ryszard Pabian

Fot. 2. Dyrektor IFJ PAN, prof.dr hab. Tadeusz Lesiak i Burmistrz Miasta Jasło Ryszard Pabian