Prof. dr hab. Antoni Szczurek odznaczony złotym medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".
Wyróżnienie dla IFJ PAN w kategorii instytutów A+ za działalność na rzecz popularyzacji osiągnięć, które wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa.

Podczas trzeciego dnia I Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”, w dniu 5 czerwca 2023, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z Sekretarzem Stanu w MEiN Wojciechem Murdzkiem wręczyli Medale "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Jednym z sześciu naukowców odznaczonych najwyższym, czyli Złotym Medalem, został prof. dr hab. Antoni Marek Szczurek.

Ponadto, Minister, biorąc pod uwagę zasługi w działalności na rzecz popularyzacji osiągnięć, które wpływają na rozwój współczesnego społeczeństwa, wyróżnił wybrane instytuty poprzez wręczenie specjalnych statuetek. Nasz Instytut otrzymał statuetkę w grupie jednostek naukowych, które uzyskały kategorię A+ w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021.

Kongres „Nauka dla Społeczeństwa” odbył się po raz pierwszy, a jego głównym celem było przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych, które mają istotny wpływ na rozwój społeczeństwa w Polsce i poza jej granicami.
Podczas Kongresu na stanowiskach wystawowych nasz Instytut reprezentowali przedstawiciele CCB oraz laboratorium LADIS, a wykłady na sesjach plenarnych wygłosili prof. dr hab. Maciej Budzanowski oraz Kierownik CCB, dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN.