Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN Oddziału Krakowskiego

W dniu 13 czerwca 2023 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN odbyła się Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN Oddziału Krakowskiego z udziałem Dyrektorów Instytutów PAN z Krakowa.

Sesja wyjazdowa stanowiła drugą turę spotkań naukowych w krakowskich instytutach, której celem jest integracja środowiska związanego z Polską Akademią Nauk w sferze interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badawczej. Program posiedzenia obejmował: informację na temat bieżącej działalności Oddziału przedstawioną przez Prezesa Oddziału PAN w Krakowie - prof. Karola Życzkowskiego, a także prezentacje poświęcone działalności Instytutu, które wygłosili: prof. Tadeusz Lesiak, prof. Bogdan Fornal, dr hab. Wojciech Królas, prof. IFJ PAN oraz dr Ewa Pięta. Po zakończeniu części oficjalnej Sesji goście mieli okazję zwiedzenia Centrum Cyklotronowego Bronowice oraz Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych.