Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza

Ogłoszono przyznanie Nagrody im. Profesora Mariana Mięsowicza w edycji 2023. Laureatem został Profesor Tomasz Skwarnicki za wiodący wkład w pierwsze obserwacje stanów pentakwarków zawierających kwarki powabne i piękne.

Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza 2023

Prof. Skwarnicki był pracownikiem naszego Instytutu w latach 1982 – 1987, a w roku 1986, także w naszym Instytucie, uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. Obecnie jest profesorem fizyki na Syracuse University w Syracuse, USA.

Nagroda im. Profesora Mariana Mięsowicza przyznawana jest co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, przez Radę PAU, na wniosek Wydziału III PAU. Fundatorami nagrody są działające w Krakowie instytuty fizyki.