Sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej „Ochrona radiologiczna w Polsce wobec wyzwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - badania, rozwój, kadry”

3 lipca 2023 r. w IFJ PAN odbyło się sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej (PKOR), zatytułowane „Ochrona radiologiczna w Polsce wobec wyzwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - badania, rozwój, kadry”. PKOR zostało utworzone 8 grudnia 2022 przez sześć instytutów naukowych dla wsparcia badań w obszarze ochrony radiologicznej, a IFJ PAN był inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Na początku sympozjum prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), Andrzej Głowacki, wręczył dyrektorowi IFJ PAN, Tadeuszowi Lesiakowi, dokument potwierdzający uzyskanie przez IFJ PAN autoryzacji do prowadzenia badań dotyczących przygotowania i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Tematyka sympozjum dotyczyła zagadnień z zakresu ochrony radiologicznej, wynikających z planowanej w Polsce budowy elektrowni jądrowych i małych reaktorów modułowych SMR. Celem sympozjum była prezentacja reportu, przygotowanego przez PKOR, który omawia istniejący stan ochrony radiologicznej w Polsce pod katem przygotowań do uruchomienia energetyki jądrowej i proponuje konieczne działania, dla uzupełnienia niedociągnięć.

We wnioskach Sympozjum zaproponowano m.in. przygotowanie Strategicznej Agenda Badawcza dla Ochrony Radiologicznej, która zawierałaby najważniejsze wytyczne polityki naukowej w zakresie ochrony radiologicznej, aby właściwie przygotować się na uruchomienie energetyki jądrowej w Polsce.

W sympozjum wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, wyższych uczelni i instytucji będących członkami konsorcjum.

Prezes PAA wręcza dyrektorowi IFJ PAN dokument potwierdzający autoryzację IFJ PAN do prowadzenia badań związanych z budową i działalnością elektrowni jądrowych w Polsce

Prezes PAA wręcza dyrektorowi IFJ PAN dokument potwierdzający autoryzację IFJ PAN do prowadzenia badań związanych z budową i działalnością elektrowni jądrowych w Polsce.


Magdalena Zydek, Andrzej  Głowacki, Tadeusz Lesiak, Stanisław Prusek, Dariusz Bocian

Magdalena Zydek, Andrzej Głowacki, Tadeusz Lesiak, Stanisław Prusek, Dariusz Bocian