IFJ PAN otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, prof. dr hab. Tadeusz Lesiak w dniu 3 lipca 2023 r., podczas odbywającego się w tym czasie na terenie Instytutu, Sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej odebrał z rąk Prezesa PAA decyzje o przyznaniu autoryzacji dla IFJ PAN. Zakres autoryzacji obejmuje dwa obszary:

  1. ocena stanu radiologicznego środowiska przed lokalizacją, podczas uruchamiania i w okresie eksploatacji elektrowni jądrowej;
  2. ocena systemów dozymetrii indywidualnej i środowiskowej dla elektrowni jądrowej i pomiarów w jej otoczeniu.

Decyzję tą Prezes PAA przyznał na podstawie analizy złożonego przez IFJ PAN wniosku wraz z załącznikami, przez specjalistów zatrudnionych w PAA. Analiza ta miała za zadanie m.in. sprawdzenie czy Instytut dysponuje odpowiednią kadrą oraz czy posiada wyposażenie techniczne potrzebne do tego, żeby rzetelnie i bezstronnie przeprowadzać analizy związane z bezpieczeństwem jądrowym. Dlatego też przyznana autoryzacja potwierdza wysoką jakość prac świadczonych przez IFJ PAN na rzecz bezpieczeństwa jądrowego.

IFJ PAN jest ósmą jednostką, która otrzymała autoryzację Prezesa PAA.

Przed uroczystością wręczenia autoryzacji Prezes PAA, Andrzej Głowacki miał możliwość zwiedzenia laboratoriów Instytutu.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie czynności związanych z nadzorem i kontrolą, dotyczącymi elektrowni jądrowych, może korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanych laboratoriów i organizacji eksperckich.

IFJ PAN otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

IFJ PAN otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

IFJ PAN otrzymał autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki