Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 10. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymali:

  • dr Ewa Pięta za wiodący wkład w powstanie cyklu publikacji ilustrujących rozwój zaawansowanych metod spektroskopii oscylacyjnej w świetle poszukiwania innowacyjnych leków przeciwnowotworowych
  • dr Natalia Piergies za wiodący wkład w powstanie cyklu publikacji ilustrujących nowatorskie wykorzystanie efektu rezonansu plazmonów powierzchniowych w technice AFM-IR