W CERN wystartowały pomiary zderzeń ciężkich jonów

Po ponad pięciu latach przerwy ruszył program ciężkojonowy na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Cały czas biegnie również analogiczny program na mniejszym akceleratorze, SPS (Super Proton Synchrotron).

Pracownicy z Zakładu Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23) IFJ PAN od samego początku są obecni na pierwszej linii podczas rejestowania danych w eksperymencie ALICE na akceletarorze LHC i NA61/SHINE na akceleratorze SPS.

Grupa z IFJ PAN jest kluczowym uczestnikiem obu eksperymentów.

Zaangażowanie pracowników z NZ23 w eksperyment ALICE obejmuje wszystkie aspekty, począwszy od budowy jednego z kluczowych elementów detekcyjnych ALICE dla Run 3, detektora FIT, poprzez rozwój oprogramowania, aż do analizy danych pomiarowych. Od początku rozpoczętej w tym roku kampanii cieżkojonowej w ALICE większość grupy badawczej z IFJ PAN znajduje się w samym centrum zbierania danych – nasi fizycy są jednymi z pierwszych, którzy uzyskują wysokiej jakości wyniki na temat zderzeń Pb--Pb przy najwyższych dostępnych energiach.

Eksperyment ALICE

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/ALICE/AliceNewsletter29Sep2023
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/ALICE/AliceNewsletter6Oct2023

Drugi eksperyment, w którym zaangażowani są fizycy z NZ23 IFJ PAN, NA61/SHINE na akceleratorze SPS w CERN, rozpoczął tegoroczną kampanię ciężkojonową wcześniej niż zakładał oryginalny plan. W związku z tym, zbieranie danych fizycznych rozpoczął w podobnym czasie co ALICE. Grupa NZ23 jest odpowiedzialna za kluczowe aspekty działania eksperymentu, takie jak koordynacja całości jego oprogramowania, kalibracja procesu identyfikacji cząstek, zbieranie i analiza danych. „To podpora naszego eksperymentu” - mówi profesor Marek Gazdzicki, szef międzynarodowej współpracy NA61/SHINE. „Fizycy z IFJ PAN wspomagają nas swoim doświadczeniem w zebraniu ogromnych ilości danych dotyczących zderzeń jąder ołowiu, w celu dokonania pierwszego w świecie pomiaru produkcji cząstek powabnych przy tej energii zderzenia dwóch ciężkich jonów”.

Eksperyment NA61/SHINE

https://shine.web.cern.ch