Instytut Fizyki Jądrowej wraz z Krakowską Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską laureatem Nagrody PRODOK 2023

Z wielką przyjemnością informujemy, że w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023 organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów, Instytut Fizyki Jądrowej wraz z Krakowską Interdyscyplinarną Szkołą Doktorską został laureatem pierwszego miejsca w kategorii: "Otwarci na Świat". Ocenie podlegał zakres wsparcia mobilności i umiędzynarodowienie w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.

Uroczysta gala przyznania nagród odbyła się w sobotę 18.11.2023, a Instytut reprezentowała przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów w IFJ PAN, mgr Aleksandra Pacanowska.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów w IFJ PAN, mgr Aleksandra Pacanowska z nagrodą