Otwarte posiedzenie Rady Naukowej IFJ PAN

Promecje habilitacyjne i doktorskie w Auli IFJ PAN

W dniu 21 grudnia br., podczas otwartego posiedzenia Rady Naukowej IFJ PAN obyła się uroczystość promocji habilitacyjnych oraz doktorskich.

PROMOCJE HABILITACYJNE

 1. Dr hab. Mariola Kłusek-Gawenda – laudację wygłosił prof. dr hab. Antoni Szczurek
 2. Dr hab. Tomasz Wąchała – laudację wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
 3. Dr hab. Bartłomiej Zapotoczny – laudację wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Lekka
 4. Dr hab. Piotr Lebiedowicz – laudację wygłosił prof. dr hab. Antoni Szczurek
 5. Dr hab. Rafał Maciuła – laudację wygłosił prof. dr hab. Antoni Szczurek
 6. Dr hab. Wojciech Gieszczyk – laudację wygłosił prof. dr hab. Paweł Bilski

PROMOCJE DOKTORSKIE

 1. Dr Andrzej Buda – promocji dokonał dr hab. Jarosław Kwapień
 2. Dr inż. Miłosz Zdybał – promocji dokonali prof. dr hab. inż. Marcin Kucharczyk i prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
 3. Dr Agnieszka Wochnik – promocji dokonał prof. dr hab. Paweł Olko i prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński
 4. Dr Kajangi Gnanachandran – promocji dokonała prof. dr hab. Małgorzata Lekka
 5. Dr inż. Joanna Hałun – promocji w imieniu promotora dokonał Dyrektor
 6. Dr inż. Karolina Stelmach – promocji dokonali prof. dr hab. Piotr Zieliński i dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński
 7. Dr Andrii Fedorchuk – promocji dokonał dr hab. Łukasz Laskowski
 8. Dr inż. Agata Toboła-Galus – promocji dokonał dr hab. Jan Swakoń
 9. Dr inż. Małgorzata Sankowska – promocji dokonał prof. dr hab. Paweł Bilski
 10. Dr Tomoki Goda – promocji dokonał dr hab. Sebastian Sapeta
 11. Dr inż. Maciej Dudek – promocji dokonał prof. dr hab. Mariusz Witek
 12. Dr Sneha Bhosale – promocji dokonał prof. dr hab. Andrzej Rybicki
 13. Dr Himanshu Sharma - promocji dokonał prof. dr hab. Andrzej Rybicki
 14. Dr inż. Sebastian Bysiak – promocji dokonał dr hab. Jacek Otwinowski
 15. Dr Karishma Dhanmeher – promocji dokonał dr hab. Krzysztof Pysz