Rocznica śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego

W dniu 20 grudnia br. upłynęło 55 lat od śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego, Założyciela i Patrona naszego Instytutu. Rocznica śmierci została upamiętniona przez prof. Tadeusza Lesiaka, Dyrektora IFJ PAN, oraz prof. Bogdana Fornala, Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych, złożeniem kwiatów na grobie ŚP. Profesora na Cmentarzu na Rakowicach.

Kwiaty na grobie ŚP. Profesora Henryka Niewodniczańskiego na Cmentarzu na Rakowicach