Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 11. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymali:

  • dr Natalia Osiecka-Drewniak za wybitne osiągnięcie naukowe, którym jest opracowanie nowatorskiej koncepcji wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych w badaniu materii miękkiej
  • dr hab. Katarzyna Mazurek za koordynację działań związanych z organizacją Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w latach 2022 i 2023
  • dr Ewa Pięta za koordynację działań związanych z organizacją Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w latach 2022 i 2023
  • prof. dr hab. Krzysztof Kutak za cykl prac dotyczących entropii splątania rozkładu gluonów w protonie w powiązaniu z wynikami eksperymentu H1 dla rozpraszania głęboko nieelastycznego oraz przyszłymi pomiarami w LHC i w budowanym zderzaczu EIC
  • dr Mohammad Sadegh Shakeri za wiodący wkład w powstanie i opublikowanie serii teoretycznych i eksperymentalnych badań wyjaśniających zmiany fazowe i ewolucję wiązań chemicznych w submikronowych cząstkach poddanych impulsowemu naświetlaniu laserowemu w cieczy