Serwis MeanField4Exp dostępny w domenie WWW IFJ PAN

W domenie WWW IFJ PAN, na dedykowanej platformie internetowej, został uruchomiony serwis MeanField4Exp umożliwiający dostęp do bazy wyników zaawansowanych teoretycznych obliczeń struktury jądra, wykorzystujących nowoczesne podejście średnio-polowe, oraz ich graficzną prezentację. Pakiet programów tworzących i obsługujących tę bazę został opracowany przez prof. Jerzego Dudka z Uniwersytetu w Strasburgu i zaimplementowany przez młodych fizyków z Zakładu Struktury Jądra IFJ PAN (dr Irena Dedes i dr Abdelgafahr Gaamouci). Interaktywna baza danych pozwala m.in. na określenie przebiegów energii jednocząstkowych i energii całkowitej w jądrach w szerokim zakresie liczb atomowej i masowej, Z i A, w funkcji różnych parametrów deformacji kształtu oraz momentu pędu wybranego nuklidu. Wyniki prezentowane są na atrakcyjnych graficznie, w pełni edytowalnych wykresach i mapach. Serwis MeanField4Exp jest częścią pakietu Theo4Exp, należącego do europejskiego projektu Horizon Europe EURO-LABS, w którym uczestniczy nasz Instytut. Narzędzie to dedykowane jest gównie fizykom eksperymentalnym. Jego celem jest ułatwienie interpretacji danych pomiarowych zbieranych w eksperymentach nad strukturą jąder i mechanizmem reakcji jądrowych, prowadzonych na wiązkach jonów w europejskich laboratoriach akceleratorowych.