Otwarcie nowej linii badawczej POLYX na Synchrotronie SOLARIS, powstałej we współpracy naszego Instytutu z UJ i AGH

W dniu 1 marca 2024 oficjalnie została otwarta linia badawcza POLYX na Synchrotronie SOLARIS. Infrastruktura powstała dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Zakład Spektroskopii Stosowanej IFJ PAN zaangażowany jest w projekt i budowę stanowiska spektrometru rentgenowskiego na linii POLYX, a pracę koordynuje dr Wojciech Błachucki. Ponadto, w otwarciu z ramienia IFJ PAN wzięli udział Prof. dr hab. Bogdan Fornal - Dyrektor ds. Naukowych IFJ PAN, Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - Kierownik Oddziału Badań Interdyscyplinarnych oraz Dr hab. inż. Joanna Czapla-Masztafiak - Kierownik Zakładu Spektroskopii Stosowanej.

Infrastruktura linii POLYX daje możliwości mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie energii 4-15 keV. Pozwala to m.in. na obrazowanie struktur 2D i 3D, składu pierwiastkowego oraz faz chemicznych związków w badanych próbkach.

Zdjęcia z wydarzenia są dostępne na stronie FB Solarisa.