Odnowienie wyróżnienia „HR Excellence in Research” dla IFJ PAN

Logo HR Excellence in Research

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2024 r. nasz Instytut otrzymał informację o odnowieniu wyróżnienia „HR Excellence in Research”.

Komisja Europejska przyznaje je instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji, czy prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

15 marca br. eksperci z Komisji Europejskiej złożyli wizytę w IFJ PAN mającą na celu przeprowadzenie oceny w jaki sposób Instytut realizuje ww. standardy. Podczas wizytacji oceniający spotkali się z przedstawicielami władz IFJ PAN, członkami grup roboczych i komitetów zaangażowanych w realizację strategii oraz z pracownikami naukowymi i doktorantami. W dniu 4 kwietnia IFJ PAN otrzymał raport z przeprowadzonej oceny, w którym uznano, iż Instytut spełnia określone standardy i tym samym uzyskał prawo do posługiwania się wyróżnieniem przez kolejne trzy lata.

W raporcie przedstawiciele KE wyrazili uznanie dla wysiłków włożonych w realizację planów działań i strategii HRS4R oraz dla wzorowego przygotowania spotkania. W opinii asesorów, Instytut wykazał silne zaangażowanie i podjął konkretne kroki w celu wdrożenia strategii, co zaowocowało bardzo istotnymi osiągnięciami w obszarze HRS4R.

Dyrekcja IFJ PAN składa tym samym wyrazy podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację strategii HRS4R, dzięki to którym Instytut pozostał w zaszczytnym gronie jednostek mogących posługiwać się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

HRS4R IFJ PAN