Trzecie doroczne spotkanie projektu I.FAST

W dniach od 17 do 19 kwietnia 2024 r. w Paryżu odbyło się trzecie doroczne spotkanie projektu I.FAST (Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology), w którym wzięło udział prawie 150 uczestników. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk uczestniczy w pakiecie trzynastym tego projektu, który dotyczy technologicznych infrastruktur badawczych. Podczas tego spotkania, w kolejnych sesjach przedstawione zostały rezultaty działań i najnowsze wyniki uzyskane przez poszczególne pakiety projektu. Sesje specjalne poświęcono współpracy z przemysłem, zrównoważonemu rozwojowi oraz różnorodności w nauce i technologii.

Dodatkowo w dniach 16 i 17 kwietnia 2024r. w ramach projektów europejskich I.FAST, AIDAinnova i LEAPS-INNOV odbyły się w Paryżu równolegle spotkania grup roboczych i warsztaty przemysłowe pt. "Kriogenika w Big Science". Warsztaty zakończyły się serią indywidualnych spotkań przedstawicieli nauki i przemysłu, celem inicjacji przyszłej współpracy przedsiębiorstw przemysłowych oraz infrastruktur technologicznych i organizacji badawczych.

Trzecie doroczne spotkanie projektu I.FAST