Nagroda Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotycząca działalności naukowej i organizacyjnej - 12. edycja

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Nagrody Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczącej działalności naukowej i organizacyjnej dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych Instytutu.

Nagrodę otrzymali:

  • Dr Irene Dedes i dr Gaamouci Abdelghafar - za rozwinięcie i implementację w domenie IFJ PAN elementów unikalnego wirtualnego serwisu Meanfield4Exp
  • Dr Tomasz Stanisz - za wiodący wkład w raport dotyczący studiów nad językiem naturalnym metodami fizyki systemów złożonych