Instytut Fizyki Jądrowej PAN najlepszym instytutem w kraju według rankingu CWUR 2024

Instytut Fizyki Jądrowej PAN znalazł się w czołówce instytucji z Polski, które zostały umieszczone na liście ogłoszonego 13 maja br. światowego rankingu uniwersytetów i wybranych instytucji naukowych The Center for World University Rankings 2024 (CWUR 2024).

IFJ PAN sklasyfikowany został na 753. miejscu (3.6), co daje czwartą pozycję wśród polskich instytucji, a zarazem pierwszą wśród instytutów badawczych.

Wyniki dla pierwszych pięciu polskich jednostek naukowych w rankingu CWUR 2024 przedstawiają się następująco:

  • Uniwersytet Jagielloński – 386. miejsce,
  • Uniwersytet Warszawski – 421. miejsce,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza – 637. miejsce,
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN – 753. miejsce,
  • Politechnika Warszawska – 755. miejsce.

Ranking CWUR tworzony jest w oparciu o następujące kryteria: sukcesy absolwentów i kadry dydaktycznej w międzynarodowych konkursach, zatrudnienie absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym, publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowalność, indeks Hirscha całej instytucji oraz liczbę międzynarodowych patentów.

W rankingu znalazło się 2 tys. uczelni z całego świata spośród ponad 20,5 tys. ocenianych.

https://cwur.org/2024.php